Nieuwsbrief Modelzeilen stopt er mee !

Na enig overleg en terugkijkend op de afgelopen vijf jaar gaat de nieuwsbrief modelzeilen stoppen met verschijnen. Hieraan liggen diverse redenen ten grondslag. Het steeds moeilijker verkrijgen van recente kopij, het slecht beschikbaar zijn hiervan bij de modelzeilorganisaties en het vele werk, zijn wel de hoofd-redenen om er mee te stoppen. In het begin was er volop informatie te vinden op websites en werd er met regelmaat kopij aangevoerd zodat deze brief vol kwam met juiste en recente informatie. Dit was de laatste tijd niet meer het geval, het samenstellen werd er daardoor niet makkelijker op, het moet tenslotte ook leuk werk blijven en hoe krijg ik de brief nog actueel. Daarom werden een aantal jaren zeilregels gepubliceerd om als bladvulling te dienen en dit bleek achteraf ook broodnodig. “Hoe kom ik aan goeie informatie” was steeds de vraag. Zie ook het artikel in de nieuws-brief van augustus j.l. waarbij o.a. een 5 tal websites werden genoemd die de actualiteit lieten versloffen. Vaak moest er op Facebook eindeloos gescrold worden om info te vinden van bekende modelzeilorganisaties die normaliter op hun websites staan. De nieuwsbrief moet actuele informatie blijven bevatten, gebeurd dat niet dan kijkt op den duur niemand meer op een nieuwsbrief of zo’n website. Onze nieuwsbrief was grotendeels afhankelijk van internet waar informatie werd verzameld maar ook aan de waterkant uiteraard. Helaas bleken vaaragenda’s niet altijd te kloppen met de realiteit waardoor je aan de waterkant stond te wachten en de boel afgelast was zonder dat dit op de site was aangepast. Het meest belangrijke van deze nieuwsbrief was altijd de modelzeilkalenders, de uitslagen van wedstrijden en foto’s. Men zal hiervoor weer een beroep op websites moeten doen van verenigingen en vaargroepen. Ik bedank alle modelzeilers en le-den van diverse verenigingen die altijd foto’s en teksten pa-raat hadden en dat op tijd aanleverden zodat er weer het één en ander te melden viel. Groeten en tot ziens aan de waterkant.
Dirk van Berkel, MVW