Lidmaatschap

Hoe word ik lid van VMBC het Anker?
Je kunt een formulier [klik rechts, opslaan als] downloaden en vervolgens:
1. Uitprinten / invullen en opsturen naar:

VMBC ’t Anker
Geinoord 1
3432 ND Nieuwegein
of

2. Uitprinten / invullen en afgeven op een van de clubavonden of wedstrijddagen, aan een van de bestuursleden.

Of je gebruikt het online aanmeldingsformulier.

Wat kost het lidmaatschap? [ingaande 2024]
De contributie bedraagt € 37,50
Junior leden (t/m 18 jaar), U-pas en N-pas houders betalen € 18,50
Inschrijfkosten € 10,00
Het is ook mogelijk donateur te worden. Elke donatie is welkom.

Hoe blijf ik lid?
Wil je lid van VMBC het Anker blijven, dan betaal je voor 1 Maart van het nieuwe verenigingsjaar de contributie van dat jaar.
Welke op de jaarlijkse ledenvergadering wordt vastgelegd. [gironummer: NL56INGB0005699411 t.n.v VMBC het Anker]

 

Hoe beeindig ik mijn lidmaatschap?
Wil je het lidmaatschap beëindigen, dan dien je dit schriftelijk voor het einde van het kalenderjaar aan het secretariaat te melden.
VMBC het Anker
Geinoord 1
3432 ND Nieuwegein