Werkschependag, Vreeswijk donderdag 25 mei 2006

Werkschependag.

Een dag waarop vaarders en bouwers uit het hele land [zelfs buitenland] elkaar kunnen ontmoeten, bijpraten, ideeën opdoen en natuurlijk varen. Dit jaar werd voor de vierde maal een werkschependag gehouden.

Vandaag [Hemelvaartdag] was VMBC ’t Anker gastheer van dit evenement. Wij hadden als lokatie de Museumscheepswerf Vreeswijk in Nieuwegein uitgekozen. Het was helaas een regenachtige dag. Doordat we gebruik konden maken van de werkplaats konden de scheepsmodellen toch droog staan. Ook waren enkele overdekte kramen beschikbaar. Er werd toch nog druk gevaren, want als een schip niet tegen water kan, had het geen schip moeten worden. Sommige kapteins hadden meer moeite met die nattigheid.