Madurodam opening 3e sluiskolk Beatrixsluis, dinsdag 27 juni 2017

Wanneer er in Madurodam de 3e sluiskolk van de Beatrixsluis geopend wordt, willen wij als Vreeswijkse varende modelbouwvereniging natuurlijk niet ontbreken. Dit zal gebeuren rond het middaguur van dinsdag 27 juni 2017. Wij zullen deze opening opluisteren door met een aantal boten te gaan varen in Madurodam [bij voorkeur binnenvaartschepen].

Dankzij de aangepaste miniatuurversie van de sluis kan iedereen straks alvast op schaal zien hoe de derde kolk er vanaf 2019 bij zal liggen.

Momenteel werken de technici van Madurodam hard aan het maken van de derde kolk. Hun werk kent veel overeenkomsten met het werk van Sas van Vreeswijk in Nieuwegein. Er zijn kabels en leidingen verlegd, grond is weggegraven en ook hier stort men beton om de sluiskolk en keerwanden te maken. Door het extra ruimtebeslag zijn ook hier andere objecten (molens) verplaatst.

Behalve de uitbreiding met de derde kolk, wordt ook in Madurodam de Prinses Beatrixsluis in oude luister hersteld. De niet oorspronkelijke elementen zoals de loopbrug en het bediengebouw, worden verwijderd. En in de Haagse versie van de sluis krijgen ook de witte sluiswachterswoningen straks een plek.Zij ontbraken in de huidige maquette, maar vanaf komende zomer zijn zij als bediengebouw te bewonderen, precies zoals zij er in 2019 uit komen te zien.

De oorspronkelijke maquette is in 1972 gebouwd. In 2006 zijn daar de loopbrug en het bedieningsbouw aan toegevoegd. Het geheel is op schaal 1:25 van de werkelijke afmetingen, dus ook de miniatuursluis is met een lengte van ruim 11 meter nog behoorlijk groot.

Heb je interesse om mee te gaan, meld je even aan bij Nils Jelsma