In memoriam Joop Sloeserwy

Na een lange en heftige strijd, waar hij soms aan de winnende hand was, moeten wij nu toch met grote verslagenheid meedelen dat Joop vandaag besloten heeft deze strijd op te geven. In de vele jaren dat Joop verbonden is geweest aan onze club heeft hij zich met heel veel enthousiasme en energie ingezet, niet alleen hiervoor maar ook  als een zeer vriendelijk, sympathiek en innemend persoon zullen we Joop blijven herinneren . Wij wensen familie en nabestaanden veel sterkte toe om dit verlies te dragen.