Werkschepen dag 2022 [2]

Werkschepen dag 2022 was een schitterende dag met een grote opkomst van de leden van onze vereniging. En aan bezoekers ook geen gebrek, het aantal wordt geschat op 1500.

Allen die hebben bijgedragen om er een geslaagde dag van te maken, bedankt!. Besprekingen met de Museumwerf, PR, opbouwen en afbreken en het werven van sponsoren zijn zomaar een aantal zaken welke moeten gebeuren om zo’n dag tot een succes te maken. Ik noem expres geen namen, bang om iemand te vergeten.

Het dankwoord geldt uiteraard ook voor de sponsoren die ons financieel of anderzijds hebben ondersteund. Een voorbeeld hiervan is de foto hierboven: Reggie Kusters van Fotostudio Geinoord, die belangeloos de gehele dag foto’s heeft genomen in zijn geïmproviseerd studiootje.

Ook heb ik nog foto’s en een tweetal filmpjes ontvangen van Gerrit Heringa. Voor het fotoalbum klik hier. Een filmpje van het waterbassin en een filmpje waar Gert Fokkinga zijn verstelbare schroef nog eens toont.