Plimsollmerk

Je bent hier:
← All Topics

Kenners kunnen aan de buitenkant van een schip zien of dit niet te zwaar is beladen. Dat komt omdat ieder zeegaand schip is voorzien van het zogeheten Plimsoll-merk. Men vindt het aan beide zijden van het schip, in het midden.Het merkteken is vernoemd naar het Engelse parlementslid Samual Plimsoll. Deze ijverde eind vorige eeuw voor een aantal veiligheidsmaatregelen op schepen, waaronder het aangeven van een duidelijke beladingslijn. Dit omdat door de grote vraag naar scheepsruimte veel schepen te zwaar belast werden. Iedere ton bracht immers geld op.

Het Plimsoll-merk geeft precies aan hoe diep een schip beladen mag worden. Boven het merkteken is met een horizontale lijn, de deklijn, de plaats van het meetdek (het bovenste over de volle lengte van het schip doorlopende waterdichte dek) aangegeven.

De verticale afstand tussen waterlijn en deklijn wordt vrijboord genoemd. Het minimum-vrijboord is dan weer de afstand tussen het middelpunt van de cirkel in het Plimsoll-merk en de bovenkant van de deklijn. Dit minimum-vrijboord wordt voor ieder schip afzonderlijk berekend. Het is onder andere afhankelijk van de waterdichte indeling en sterkte van het schip, de grootte van de luikhoofden en het vaargebied.

De aanduidingen die men bij het Plimsoll-merk ziet, houden verband met vaargebied en jaargetijde. In zoet water liggen schepen iets dieper als in zout water. Bij de belading moet er bovendien rekening mee gehouden worden, dat het schip op zijn reis in verschillende zones kan komen:
TF = TropicalFresh Water [tropen zoet water]
F = Freshwater [zoet water]
T = Tropics [tropen]
S = Summer [zomer]
W = Winter.

Bij schepen korter dan 100 meter ziet men ook de afkorting WNA = Winter North Atlantic.
De letters N en K tenslotte, staan in dit geval voor Nippon Kaiji Kyokai, het Japanse classificatiebureau dat de gegevens heeft berekend. Ook de afkorting BV [Bureau Veritas] en LR [Lloyd’s Register] komen veel voor. In Nederland worden de gegevens die leiden tot vaststelling van het Plimsoll-merk nog eens gecontroleerd door de Dienst Scheepsvaartinspectie.

Bij overschrijing van de tekens in het Plimsoll-merk is de kapitein strafbaar en mag het schip de haven niet uit.