Bert van Eck, erelid VMBC het Anker

Op oudjaarsdag jl. ontving onze secretaris een e-mail van het oudste lid van onze vereniging. Bert van Eck [94] gaf te kennen dat hij zijn lidmaatschap wilde opzeggen maar nog wel donateur wil blijven.

De kwestie is in het bestuur besproken en zij zijn tot de conclusie gekomen om Bert het erelidmaatschap te verlenen. Bert heeft veel voor de club betekend, met name op het gebied van de hobby uitdragen op diverse evenementen. Soms zelfs als enige vertegenwoordiger van de club op het evenement. Maar altijd met veel enthousiasme voor de hobby en de club. Wij hopen dan ook dat hij nog jaren verbonden blijft aan onze club, als erelid ! 

Bert met zijn Furie tijdens de Havendagen in Woerden 2019