Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie [ANSF] ontbonden

De Algemene Nederlandse Scheepsmodelbouw Federatie waar ook VMBC het Anker een aangesloten vereniging van was is ontbonden. Onderstaand bericht staat te lezen op de website van de ANSF.

Belangrijk nieuws van het bestuur
Met dit schrijven delen wij u mede dat op de Algemene Leden Vergadering van de Federatie ANSF, gehouden op vrijdag 01 April 2022 (geen grap) de aangesloten lid verenigingen unaniem hebben besloten om de Federatie te ontbinden. Dit met in acht neming van de voorwaarden en vereisten vermeld in de Statuten.
Ook deze website zal na afhandeling offline gaan. Verzoeken tot plaatsing van artikelen door lid verenigingen zullen niet meer worden gehonoreerd.

Met vriendelijke groet,

Nico Fischer
Afhandelend statutair bevoegd secretaris ANSF.

Het complete bestuur was aftredend en niet herkiesbaar. Daar er geen nieuwe bestuursleden beschikbaar waren, werd er gestemd over het voortbestaan van de federatie door de afgevaardigden van de aangesloten vereniging. Deze waren unaniem voor het opheffen van de federatie.