GEEN Nationaal Modelbouw Evenement 2017, Soesterberg

Beste VMBC het Anker leden,

Ik heb vandaag het bericht gekregen dat het Nationaal Modelbouw Evenement voor dit jaar niet door gaat.  Zie onderstaand bericht.
Jammer, een bijzonder evenement verdwijnt, en wat eenmaal weg is, dan is het nog maar de vraag of het weer terugkomt. Wie weet wat de toekomst brengt. We hadden er al min of meer op gerekend.
Dit geeft in ieder geval wel aan dat willen we onze hobby laten voortduren, we daar wel in moeten blijven investeren. Stilstand is achteruitgang.

Met vriendelijke groet,
Gert Fokkinga

[ontvangen bericht]

Beste modelbouwer,

De afgelopen twee jaar heeft het NMM in een prettige samenwerking met u en de leden van uw vereniging het Nationaal Modelbouw Evenement georganiseerd.

Ondanks de prettige samenwerking moeten wij na twee edities helaas concluderen dat het evenement ons niet heeft gebracht waar wij op hoopten met betrekking tot belangstelling van het publiek. Het lijkt er daarbij op dat het evenement in zijn huidige vorm niet goed meer aansluit bij de verwachtingen en behoeftes van de primaire doelgroep van het NMM, te weten families.

Hoewel het onderwerp modelbouw ons na aan het hart ligt hebben wij om bovengenoemde reden toch moeten besluiten om het Nationaal Modelbouw Evenement in zijn huidige vorm dit jaar niet meer op te nemen in onze evenementenkalender.
Ik realiseer mij dat dit voor u een teleurstellend besluit is. Namens de directie van het NMM kan ik u aangeven dat uw enthousiaste bijdrage aan de twee edities van het Nationaal Modelbouw Evenement erg gewaardeerd zijn.

Persoonlijk heb ik het evenement zowel in het oude MLM als in het nieuwe NMM altijd met veel plezier mede georganiseerd. Ik wil u dan ook hartelijk danken voor de, voor de meesten van u jarenlange trouwe, samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Ireen Mast
Senior Evenementen Medewerker

Park Vliegbasis Soesterberg
Verlengde Paltzerweg 1 3768 MX Soest
Postbus 6 3760 AA Soest

www.nmm.nl